период на промоцията 01.02.2018 - 28.02.2018 г.

МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД

АДРЕС: 1766 СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ 4,
УЛ. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ NO.1, СГР.3, ЕТ.4

ТЕЛЕФОН НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: 0800 13 500
(БЕЗПЛАТЕН ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА)

E-MAIL: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

MONDELEZ BULGARIA LTD.

ADDRESS: 1766 SOFIA, DISTRICT MLADOST 4,
1 BUSINESS PARK SOFIA STR., BLD.3, FL.4

CONSUMER PHONE: 0800 13 500
(FREE FROM ALL LOCATIONS WITHIN BULGARIA)

E-MAIL: CONTACT US