ВСИЧКИ ПОЛЕТА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

номер на
касова бележка

сума от
касова бележка

. лв.

колко прави 6 + 6

мобилен номер

имейл

име и фамилия

прочетох и съм съгласен/а
с Официалните правила

потвърждавам, че ще запазя
касовата бележка

Кодът трябва да съдържа само цифри.

затвори